Klazien Steen

INTEGRATIE VAN KINDEREN MET DOWNSYNDROOM IN HET REGULIER ONDERWIJS

Klazien SteenKlazien Steen is voorzitter van  de VIM. Dit is een oudervereniging, opgericht in 1986, ter bevordering van de inclusie van kinderen met Downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs. Deze vereniging organiseert ook studiedagen voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

  TERUG NAAR ALLE SPREKERS